I LOVE WAW

I LOVE WAW
Konkurs: „Obraz na 30 tysięcy żarówek”

Projekt artystyczny osadzony w przestrzeni miejskiej polegający na wykorzystaniu okien wieżowca Rondo 1 jako piksele projektu. Założenie i konwencja 8 bitowa.
Projekt został wyświetlony na wieżowcu Rondo 1 w Warszawie.

 

konkurs I love Waw

konkurs I love Waw

konkurs I love Waw

Skills: KONKURS